SOPIMUKSIA

Oman oikeusturvan ja mielekkään, sekä hyvän yhteistyön kannalta on kirjallisesti tehty sopimus avainasemassa. Sopimuksen sisältö tulee sopijaosapuolten yhdessä käydä läpi ja ymmärtää sopimuksen sisältö ennen siihen sitoutumista.


KOIRANKAUPPASOPIMUS


SOPIMUS UROKSEN JALOSTUSKÄYTÖSTÄ

NARTUN JALOSTUSKÄYTÖN SIIRTOSOPIMUS

LEASINGSOPIMUS

UROKSEN SIJOITUSSOPIMUS

NARTUN SIJOITUSSOPIMUS

Jatkaakseen määrättyä jalostuslinjaansa, kasvattaja saattaa sijoittaa pentueesta luovutusikäisenä pentueen potentiaalisimmaksi katsomansa pennun. Kasvattajat sijoittavat myös aikuisia koiria.

Sijoituskoira on kasvattajan jalostustyölle tärkeä ja monimuotoisuutta lisäävä yksilö, minkä todellinen arvo ei korreloidu sijoitushinnan kanssa.

Sijoittaminen tarkoittaa sitä, että koiran omistajuus säilyy luovuttajalla (kasvattajalla) ja hallintaoikeus siirtyy vastaanottajalle (sijoitusperheelle) siihen asti, että koirasta tehty sijoitussopimus on täyttynyt tai koira on täyttänyt viisi vuotta.

Kennelliiton sijoitussopimuksessa on määritelty sekä luovuttajan että vastaanottajan vastuut ja velvollisuudet, joihin kannattaa tutustua huolella.

Edellisen lisäksi kukin kasvattaja määrittelee sopimuksen liitteessä mahdolliset sijoitussopimukseen tehtävät muutokset/täsmennykset/lisäykset.

Yksi vai kaksi pentuetta: Kennelliiton sijoitussopimuksessa on määritelty yksi pentue. Melko yleisesti pienistä koiraroduista tehdään sijoitussopimus kahdesta pentueesta, mikä perustellaan sijoitussopimuksen liitteessä.

Sijoitussopimuksessa määritellään koiran hinta ja sijoitusmaksu. Sijoitusmaksu on se, minkä sijoitusperhe maksaa ja, mikä palautuu takaisin viimeistään sijoitussopimuksen täytyttyä. Sijoitusmaksun suuruuden määrittelee jokainen kasvattaja itse ja se voi olla kaikkea nollasta eurosta puolikkaaseen koiran hinnasta.

Sijoitussopimusta tehtäessä sen sisältö kannattaa lukea yhdessä kasvattajan kanssa tarkkaan ennen siihen sitoutumista, jotta yhteistyö sujuu mielekkäänä ja antoisana.

Oli kyse koirankauppa- tai sijoitussopimuksessa, niin kumpaisessakin tapauksessa koirat tulevat elämään normaalia perhe-elämään ja olemaan rakastettuja perheenjäseniä.